பாலகுமாரன் விருது

 

இந்த 2021 ஆம் ஆண்டுக்கான “பாலகுமாரன் விருது” வழங்கும் விழா வருகிற ஞாயிறு மாலை சென்னை கிருஷ்ண கான சபாவில் நிகழ்கிறது. இந்த விருதினைப் பெற்றுக் கொண்டு ஏற்புரை வழங்க இருக்கிறேன். நண்பர்கள் அன்பர்கள் வருகை புரிந்து கலந்து கொண்டு வாழ்த்த வேண்டும் என்று அனைவரையும் அன்போடு அழைக்கிறேன்.

வாழ்தல் இனிது.


 

No photo description available.