புத்தகக் காதலர்களுக்கு

புத்தகக் காதலர்களுக்கு


இணைய வழியாக எனது நூல்களைக் கொள்முதல் செய்வோர்க்கு 10 சதவீதம் தள்ளுபடியுடன் நூல்களை அளிக்கிறது எழுத்து பிரசுரம்.
நீங்கள் செய்ய வேண்டியது சுலபம்.

கீழ்க்காணும் சுட்டிகளைச் சொடுக்குங்கள்

 

பொய்யாய் பறத்தல் கவிதை நூலை வாங்க

சேராக் காதலில் சேரவந்தவன் அதிபுனைவுக் கதைகள் வாங்க

மனக்குகைச்சித்திரங்கள்  மதுர நினைவுகள் நூலை வாங்க

டயமண்ட் ராணி சிறுகதைத் தொகுதியை வாங்க

தீராக்கடல் கவிதையியல் கட்டுரை நூலினை வாங்க

எழுதிச்செல்லும் கரங்கள் கட்டுரை நூலினை வாங்க

பட்டன்கள் வைத்த சட்டை அணிந்தவள் கட்டுரை நூலினை வாங்க