பங்காளி

நடை உடை பாவனை 3

 நடை உடை பாவனை 3 அதிதி தேவோ பவ உணவருந்த வாருங்கள் என்பது விவிலியத்தின் பொன்மொழிதல். விருந்தோம்பல் நமது நெடுங்கால வழக்கம். இரண்டு பேர் சந்தித்துக் கொண்டால் உடனே டீ சாப்பிடலாம் என்று குறைந்த பட்சத் தேநீர்த் துளிகளைப் பகிர்வது நம் பண்பாடு.… Read More »நடை உடை பாவனை 3