சௌமா இலக்கிய விருது 2021


 


கடந்த october மாதம் 30 ஆம் தேதி {30/10/2021} அன்று மணப்பாறையில் நிகழ்ந்த சௌமா இலக்கிய விருது விழாவின்
முழு காணொளித் தொகுப்பு