19 தனியளின் சம்பாஷணை

சமீபத்துப் ப்ரியக்காரி

19 தனியளின் சம்பாஷணை


 • 1
  “இன்றைக்கும் நிலவு வரும்”
  என்கிற எண்ணத்தில் தொடங்குகிறது
  உறங்காமையின் இதிகாசம்.
 • 2
  நிலா பார்த்தல் என்பது
  அடிமையைப் பழக்குவதற்கான
  உத்தம உபாயங்களிலொன்று.
 • 3
  எப்படி உறங்குவது என
  ஒரு கண் வெடிக்கையில்
  ஏன் உறங்க வேண்டும் என்று
  மற்றது கெக்கலிக்கிறது.
 • 4
  இதொரு பழக்கம்.
  பிரித்தாளும் சூட்சுமம்.
  கண்களை விடவும்
  பிரிவினைவாதம்
  இன்னொன்று இல்லை
 • 5
  நிலவின் இன்மையைப் பரிதியென்பது அறிவீனம்.
  முழுமையின்மையின் மிகப்பெரியது பரிதி.
  அதனாலென்ன?
  இரவில் அதற்குச் சிறிதும் இடமில்லை.
  இல்லாமற் போவதன் மாபெரிய உதாரணம் பகல்.
 • 6
  இரவென்பது
  கோடிச் சூரியன்களின் குழாம்.
 • 7
  நிலவுதிரும் தொட்டி இந்த மாடி.
  நீர்மம் மெல்ல நிரம்புகிற கலயமும் அஃதே.
  இரவின் முழுமையில் சாலையெல்லாம் வழிந்தோடுகிறது வெண் குருதி.
  காதலும் காமமும் உன்மத்தமும் இன்னபிறவெல்லாமும் பிறைகள்.
  ஒவ்வொரு பிறைக்கு உட்புறமும் ஆயிரம் வரலாறு.
 • 8
  உறக்கமின்றித் தவிக்கிறேன்.
  இன்றைக்கும்
  சுயவணங்கித்
  தன்போற்றித்
  தான் போற்றிப் பாடுகின்றாய்
  என் உறக்கத்துக்கு ஒருவழி சொல்லிவிட்டுப் போ!
 • 9
  வழியாவது…
  இருப்பது ஒரு பதில்.
  “உறங்குவதற்கு ஒரு நாள் போதும்”
  எந்த நாள்?
  நிலவு வராத ஒற்றை ஒரு நிசி
  அன்றைய உறக்கம் ஆயிரம் பூர்ணிமை
 • சாலச்சுகம்.