நேற்று வந்த காற்று

1 விஷயத்தை இங்கே எழுது

       நேற்று வந்த காற்று 1 விஷயத்தை இங்கே எழுது செயிண்ட் மேரீஸ் ஸ்கூலில் படிக்கக் கிடைத்த வாய்ப்பு பூர்வ ஜென்மப் புண்ணியம். அப்பாம்மா ரெண்டு பேருமே சேர்த்துப் புண்ணியம் செய்தாலொழிய அந்த ஸ்கூலில் சீட் கிடைக்காது. ஆயிரமாயிரம்… Read More »1 விஷயத்தை இங்கே எழுது