அம்மு ராகவ்

அன்பு என்பது ஒரு ஏற்பாடு

‘அன்பு என்பது ஒரு ஏற்பாடு’ கவிஞர் அம்மு ராகவ் மிட்டாய்பசி நாவல் குறித்த விமர்சனம் ஒரு பெண்ணின் வன்மம் என்ன செய்யும்? கணவனின் துரோகத்தால் மெளனத்தை கையிலெடுக்கும் செல்லம்மா, அவன் இறந்துவிட அதைத் தீர்த்துக் கொள்ள முடியாமல், அந்த வன்மத்தைத் தன்… Read More »அன்பு என்பது ஒரு ஏற்பாடு