கண்டராதித்தன்

உடைந்த வாழ்வு

இ ன் றை ய க வி தை கண்டராதித்தன் எழுதிய கவிதைத் தொகுப்பு “பாடி கூடாரம்”. சால்ட் பதிப்பக வெளியீடு 101 பக்கங்கள் விலை ரூ 130 உடைந்த வாழ்வு மத்தியானத்தில் நீர் தளும்பாதிருக்கிற குளத்தின் எதிரில் நின்றுகொண்டிருப்பவனுக்கு குடத்தில்… Read More »உடைந்த வாழ்வு