V S NARASIMMAN

தேன்மழைச்சாரல் 10

தேன்மழைச்சாரல் 10                உதயணன் உதயணன் அதிகம் எழுதியவரில்லை. பாடலைத் தன் ஆன்மாவிலிருந்து எடுத்தெழுத முனைந்தவர். கவிஞர் உதயன் என்ற பேரில் கடைக்கண் பார்வை படத்தில் அறிமுகம் ஆனார். இந்தப் படத்தில் ஒரே… Read More »தேன்மழைச்சாரல் 10