ஆர்.எஸ். சிவாஜி

ஆர்.எஸ். சிவாஜி

இன்று ஆர்.எஸ். சிவாஜி அவர்களின் பிறந்த நாள். முகப்புத்தகத்தில் அபூர்வ சகோதரர்களில் ஆர்.எஸ்.சிவாஜியும் ஜனகராஜூம் பங்குபெறக் கூடிய வரலாற்றுச் சிரிப்பு மிக்க காட்சியை எடுத்து எழுதி சிவாஜி அவர்களது பரிணாமத் திறனைக் குறித்த பதிவொன்றை எழுதியிருந்தேன் சென்ற வருடத்தின் ஆரம்பத்தில். அதைப்… Read More »ஆர்.எஸ். சிவாஜி