குட்டிரேவதி

உடலெலாம் கண்கள்

உடலெலாம் கண்கள் குட்டிரேவதியின் அகமுகம் கவிதைகளை முன்வைத்து காஞ்சனை நூலாறு வெளியீடு சனவரி 2018 விலை ரூ 70 சர்வ நிச்சயமாகக் காலம் தான் பெரிய கடவுள்.அதன் மாறா நிமித்தத்தின் முடிவுறா பயணத்தில் குறிப்பிட்ட தூரம் உடனிருத்தல் வாய்க்கிற உபயாத்திரை வாழ்தல்.வாழக்… Read More »உடலெலாம் கண்கள்