சமீபத்துப் ப்ரியக்காரி

9 தானற்ற வேறொருவள்

சமீபத்துப்ரியக்காரி 9 தானற்ற வேறொருவள் வேறு வேறு மாந்தர்க்கு          வெவ்வேறு முத்தங்கள்    உண்டெனக் கருதுவதாயின்            ஒற்றைத் தருணமும்   எனக்கு வேண்டாம்        … Read More »9 தானற்ற வேறொருவள்

8 ஒன்றேயொன்று

சமீபத்துப்ரியக்காரி 8 ஒன்றேயொன்று உன் கண்களில் சதா கனன்றுகொண்டிருக்கிற காலகால ஒளியை மட்டுப்படுத்திய பின் தொடங்கும் முடிவற்ற இருளின் பூர்ணாகதம் நான்

7 பொன்-பொழுது-தோன்றல்

7 பொன்-பொழுது-தோன்றல்      சமீபத்துப்ரியக்காரி ஒரு மைதுனத்தின் பாதியில் நீ வந்து சேர்கின்ற அனிச்சையென்பது இவ்வாறானது. கவனிக்க மறந்த கொதி பொங்கி எரிதலை அணைத்து வைக்கிற பாலினொரு வெண்கோடு மெல்லக் கரைதாண்டிக் கூடத்திற்கு வந்து சேர்கையில் கூடவே அழைத்து வரும்… Read More »7 பொன்-பொழுது-தோன்றல்

6 பழைய

சமீபத்துப் ப்ரியக்காரி 6 பழைய அன்பே உன்னால்   உன்னை வெளிப் படுத்த முடியாத போது நானிந்தப்ரபஞ்சத்தை இரண்டாகக் கிழித்தெறிவேன். அதன் பின் எல்லாமும் இரண்டாய் மாறும். நீ யாருடைய கண்களுக்குத் தென்பட விரும்பவில்லையோ அவர்கள் ஒரு உலகத்தில் தள்ளப்படுவார்கள். அதன் பெயர்… Read More »6 பழைய

5 ந்யூமரிக்

சமீபத்துப்ரியக்காரி 5 ந்யூமரிக் “என்னிடம் பேசேன். உன்னைப் பற்றிச்சொல்லேன். ஏதாவது கேளேன். சின்னச்சின்ன மௌனங்களை மட்டுமாவது பெயர்ப்பதற்கு அர்த்தமற்ற உரையாடல் உதவட்டுமே.. என்னை வம்புக்கிழேன். என்னிடம் குறும்பாய்ப் பேசேன். என் சந்தேகத்தை துவக்கேன். வேறு யார் பற்றியேனும் பொய்யாய் புகழ்ந்து எதையாவது… Read More »5 ந்யூமரிக்

4 சொல்லாச்சொல்

  சமீபத்துப்ரியக்காரி 4 சொல்லாச்சொல் ஏழு கடல் ஏழு மலை இன்னும் பிற எல்லாமும் தாண்டி வந்து நீ துயிலெழக் காத்திருக்கும் ஓர் நாளில் கனவின் பிடியில் சற்றுக் கூடுதலாய்ச் சஞ்சரித்து விட்டுத் தாமதமாய் எழுந்துகொள்கிறாய். “எப்போது வந்தாய்   ஏன்… Read More »4 சொல்லாச்சொல்

பொய்யறுதல்

சமீபத்து ப்ரியக்காரி   3 பொய்யறுதல் சாந்தமொன்றை எண்ணுக யேங்கியேங்கித் திருக்கலைக காத்துக் கடும்பொழுது கோலம் தீர்க அதற்குமொரு பெரும்போழ்து அப்பால் வந்து தலைகோதிக் கன்னம் பற்றிக் காதல் சொரியும் பூநிகர்ப் பொய்வேலை புறந்தள்ளுக பேரென்பென்று ஏதுமில்லை காண் சட்டென்று கண்ணுற்ற… Read More »பொய்யறுதல்

க்ளிஷே

சமீபத்துப்ரியக்காரி 2 க்ளிஷே மச்சமென்பது சிறுகச்சிறுகக் கொன்றொழிக்கும் தவணைமுறை யுத்தம் என்றெழுதிக் காட்டினேன். இதோ பார் இது க்ளிஷே. இதை எழுதுவதற்கு யாரோ போதுமே ஏன் நீ? இதில் எழுதப்படவும் நானெதற்கு? மேலாய் இப்படி எழுதுவதற்கா என்னிந்த மச்சம் என்றபடியே சற்றே… Read More »க்ளிஷே

கிறக்கங்களின் பேரேடு

  சமீபத்துப் ப்ரியக்காரி 1. கிறக்கங்களின் பேரேடு அன்பே எப்போது உன் கண்கள் இரண்டையும் மூடிக் கிறங்குவாய் என்பது எனக்குத் தெரியும். எனக்குத் தான் தெரியும். எப்போதெல்லாம் அப்படிக் கிறங்கினாய் என்பதைக் குறித்து வைக்கிறதற்கென்று சின்னஞ்சிறிய கிறக்கங்களின் பேரேடு ஒன்றை எனக்குள்… Read More »கிறக்கங்களின் பேரேடு