கவிதை

16 தாமதி

சமீபத்து ப்ரியக்காரி  16 தாமதி 1 கூந்தல் பிரிகளுடனே வீதியிலெறியப்பட்ட பற்கள் நொதித்த சீப்பின் மீது துளிர்த்து எஞ்சியிருக்கும் சென்ற மழையின் ஈரத்தை மணி நெல்லோவென்றெண்ணி ஒரு முறைக்கு இருமுறை கொத்திப் பார்த்து விட்டுத் தத்தியபடி பறக்க முற்படுகிற பசித்த குருவியின்… Read More »16 தாமதி

15 பெரிய பூ

சமீபத்துப் ப்ரியக்காரி 15 பெரிய பூ அந்த வீதி எனக்கு மிகவும் பரிச்சயம். என் தோற்றுப்போன முதல் சில காதல்களில் ஒன்று கூட அங்கே நிகழ்ந்ததாக ஞாபகம். விஷயம் அதுவல்ல. அந்த வீதி சடாரென்று நடுவில் வளையும். வாழ்வின் எதிர்பாராமையைத் தனதே… Read More »15 பெரிய பூ

14 அதுவாதல்

சமீபத்து ப்ரியக்காரி 14 அதுவாதல் எனக்குச் சொந்தமான தொப்பி. அதை நானே செய்தேனா எனில் இல்லை. எனக்குச் சொந்தமான தொப்பியின் இறகுகள் எங்கெங்கிருந்தோ சேகரமானவை. எனக்குச் சொந்தமான தொப்பியில் எழுதப்பட்டிருக்கும் சின்னஞ்சிறு வாசகத்தின் சொற்கள் மொழியினுடையவை. எனக்குச் சொந்தமான இரு கரங்களால்… Read More »14 அதுவாதல்

13 ஆகவே

சமீபத்துப்ரியக்காரி 13             ஆகவே உனக்கே உயிரென்றானவள் ஒருத்தி உன்னை நீங்கிச் சென்றபிற்பாடு அவள் ஏற்படுத்திப் போகின்ற வெறுமையின் துயர் சொல்லவொண்ணாதது. அவற்றில் ஆயிரம் மழைக்கும் வெப்பத்திற்கும் இடமிருக்கக் கூடும். அவளுக்கு மட்டுமே சொல்லக்… Read More »13 ஆகவே

ஃபடாஃபட்

நிகழ்ந்தது ஒருமுறைதான் என்றபோதும் ஒவ்வொரு முறையும் நிகழ்ந்தது. ஃபடாஃபட் அந்த முகத்தை அந்தச் சிரிப்பை அந்த மௌனத்தை தான் மட்டும் இன்னும் எஞ்சுவதன் அபத்தத்தை வியக்கிறது ஃபடாஃபட். அதன் அர்த்தம் அதற்கு மட்டும் தெரியும் ஃபடாஃபட். வேறொன்றுமில்லை தன்னையும் அழைத்துக் கொண்டு… Read More »ஃபடாஃபட்

12 நிபந்தனைகளுக்கு உட்படுதல்

சமீபத்து ப்ரியக்காரி 12 நிபந்தனைகளுக்கு உட்படுதல் அவளென்பவள் சில பாடல்களைத் திரும்பத் திரும்பக் கேட்பாள். அந்தப் பழக்கம் எனக்கும் அவ்விடமிருந்தே வந்து சேர்ந்தது. ஒரு செல்லச்சொல்லை அடிக்கடி உபயோகிப்பாள்.அச் சொல்லை எப்போது கடக்க நேர்ந்தாலும் அவள் குறித்த ஞாபகமாகவும் அதுவே மாறிவிடுகிறது.… Read More »12 நிபந்தனைகளுக்கு உட்படுதல்

11 உருள் பெரும் முத்தம்

சமீபத்துப்ரியக்காரி 11 உருள் பெரும் முத்தம் எதெதையோ வாசித்துக் கொண்டிருப்பதற்கு நடுவே என் மண்டை கொஞ்சூண்டு வீங்கி விட்டது. வாரண்டி இல்லாத பொருட்களின் வரிசையில் தானே சென்ற நூற்றாண்டின் மண்டைகளும் வரும்?. வாசித்தால் அது சீக்கிரம் சூடாகும் என்பதைத் தெரிந்தும் அதைக்… Read More »11 உருள் பெரும் முத்தம்

10 நனவிலி

சமீபத்துப்ரியக்காரி 10 நனவிலி தனிமையென்றவொன்று எப்படியிருக்குமென்று ருசித்துப் பார்க்கமட்டுமேனும் ஒரேயொரு கணம் அதனொரு துளி அதன் துளியினொரு துகள் அந்தத் துகளினொரு அணுவளவேனும் என்னுள்ளிலிருந்து வெளியேறிப் போய்வாயேன் என்று இறைஞ்சியிறைஞ்சிக் கேட்டனன். “அப்படியே” எனச்சொல்லிச் சென்றவள் திரும்பி வருமட்டிலும் தன்னகத்தின் வாயிலில்… Read More »10 நனவிலி

9 தானற்ற வேறொருவள்

சமீபத்துப்ரியக்காரி 9 தானற்ற வேறொருவள் வேறு வேறு மாந்தர்க்கு          வெவ்வேறு முத்தங்கள்    உண்டெனக் கருதுவதாயின்            ஒற்றைத் தருணமும்   எனக்கு வேண்டாம்        … Read More »9 தானற்ற வேறொருவள்